ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของ พกส. ปอ.515

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่ 10 ก.ย. 62 เวลา 16.15น. ผมกับเพื่อนโดยสาร ปอ. 515 จากอนุสาวรัย์ชัยฯไปศาลายา หมายเลขตั๋ว 4009166 และ 4009165 ชนิดราคา 27 บาท พกส.ประจำรถพูดจาด้วยน้ำเสียงสุภาพ ใส่ใจในการให้บริการ แจ้งผู้โดยสารด้วยความเป็นมิตรให้เดินเข้าด้านในเพื่อไม่ให้กีดขวางทางขึ้น-ลง มีการขานป้ายหน้าทุกป้ายทำให้ผู้โดยสารที่จะลงป้ายถัดไปเตรียมตัวลง เอาใจใส่ผู้โดยสารทุกคนโดยคอยมาดูที่บันไดประตูหลังแล้วบอก พขร. ว่าผู้โดยสารยังลงไม่หมดรอก่อน/หมดแล้วออกรถได้ ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร นับว่าเป็น พกส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยม สมควรที่จะได้รับการชื่นชมและเป็นแบบอย่างแก่ พกส. ท่านอื่นๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ