ชมเชยการปฏิบัติงานเช้าของป.อ.91 (เบอร์ 94)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ นายสมศักดิ์ อนันตผล และพนักงานเก็บค่าโดยสาร (ขออภัยที่ไม่ทราบชื่อ) ทั้ง 2 ท่านเป็นพนักงานผู้ปฏิบัติงานประจำรถประจำทางสาย 91 เลขทะเบียน 13-1712 เลขข้างรถ 6-56094 ที่มีความอุตสาหะอยู่บ่อยครั้ง จากการปฏิบัติงานในเวลากะเช้าโดยมาล่วงหน้า และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้บ่อยครั้งเมื่อรถขาดระยะ โดยทั้ง 2 ท่านจะออกปฏิบัติงานแทนรถก่อนหน้าที่มาไม่ทัน แม้ว่าจะไม่ใช่เวลาออกรถของหมายเลข 56094 ก็ตาม ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นผู้ใช้บริการป.อ.91 และเดินทางเช้า ได้สังเกตพฤติกรรมหลายครั้ง จึงขอชมเชยทั้ง 2 ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.