ชมเชยการบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันที่ 26/12/2018 ผมลืมของไว้บนรถเมย์สาย A1 จากสนามบินดอนเมือง ไป หมอชิตเวลาประมาณ 18.30 ครับ หลังที่โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ 1348 ว่าลืมของไว้บนรถ ตอนนี้ได้รับของคืนแล้วครับ โดยเจ้าหน้าที่พนักงานท่านหนึ่ง ชื่อ คุณ ณิชกานต์ ส่งพัสดุมาให้ ใจดีมากๆครับ ขอบคุณหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ที่ช่วยประสานให้เป็นอย่างดี

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ