ชมเชยการบริการสาย 79

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 62 เวลา 15.39 น. ได้ขึ้นมรถเมล์าจากถนนบรมราชชนนี เลขข้างรถ 6-55010 เลขทะเบียน 12-4702 ได้รรับบริการที่ดีมากๆ จากพนักงานเก็บค่าโดยสาร: ผู้โดยสารชวนคุยก็คุยตอบ ผู้โดยสารถามทางก็พยายามหาทางให้ ยิ้มแย้ม ให้บริการดี พูดจาสุภาพ น้ำเสียงอ่อนหวาน, และพนักงานขับรถก็ขับรถดี เบรคนิ่ม นั่งสบายตลอดทาง จึงเรียนมาเพื่อขอชมเชยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ