ชมเชยการบริการพนักงานขับรถเมล์ปรับอากาศ สาย 73

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน ท่านผู้บริหารและผู้เกียวข้อง ดิฉันได้มีโอกาสใช้บริการ รถเมล์ปรับอากาศสาย 73 เพื่อเดินทางไปทำงาน โดยขึ้นจากป้ายหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขห้วยขวาง ไปลงที่ป้ายรัชดา ซ.4 (เคยโดยสารรถคันนี้ 2 ครั้ง) ต้องบอกว่าประทับใจตั้งแต่ก้าวขึ้นรถ ได้รับการกล่าวทักทายต้อนรับผู้โดยสาร จากพนักงานขับรถ ด้วยน้ำเสียงสุภาพถึงแม้จะเป็นน้ำเสียงของผู้ชาย แต่ก้รู้สึกได้ถึงความเต็มใจที่จะกล่าวทักทาย โดยตลอดระยะที่จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตามป้าย พนักงานขับรถจะพูดขอบคุณและทักทายทุกครั้ง ทุกป้าย ถึงแม้ดิฉันจะเดินทางในระยะทางที่ไม่ไกลมากนัก แต่ก็รู้สึกถึงความอบอุ่นและปลอดภัย และรู้สึกประทับใจในการบริการอย่างดียิ่ง โดยพนักงานขับรถท่านนี้ ชื่อ คุณวรชัย รัตนวรการณ์กุล หมายเลขข้างรถ 8 55030 ทั้งนี้ขอแสดงความชื่นชมไปยังผู้บริหาร หัวหน้างานเพื่อเป็น และส่งต่อคำชมเชยนี้ไปยังคุณวรชัยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานและเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริการ และยกระดับการบริการของ ขสมก. ต่อไปค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง นางสาวกัญญภัทร์ ทิพย์คำภรณ์ 080-7858599 e-mail : tikanyapat@cpn.co.th