ชมเชยการบริการค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ขึ้นรถสาย 8 จากสนามเป้า หมายเลขข้างรถ 35-116 พขร. จอดตรงป้าย ไม่ขับซิ่ง ไม่กระชาก พกง. พูดจาดี ประคองผู้โดยสารสูงอายุไปนั่งที่เบาะ ยกมือไหว้ก่่อนรับเงินผู้โดยสารที่อายุมากกว่า ดีงามมากๆ ฝากชื่นชมด้วยนะคะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ชมเชยสาย 8 เลขข้างรถ 35-116 พกส.พูดจาสุภาพนั้นได้รับเรื่องแล้วต้องขอขอบคุณท่านผู้โดยสารที่เร็งเห็นการบริการที่ดีและทางองค์การฯจะทำเรื่องประกาศชมเชยพนักงานต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ