ชมเชยการบริการของรถสาย S1

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ผมได้มีโอกาสมาใช้บริการรถสาย s1 จากสนามหลวงไปยังสุวรรณภูมิ ประทับใจครับ บริการดีตอบคำถามได้ชัดเจน ตรงประเด็นครับ ส่วนโดยรวมของการบริการสายดีผมว่ายังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีเพียงพอ อีกทั้งด้านภาษาควรจะมีการใช้ภาษาอังกฤษบนป้ายต่างๆที่อยู่บนตัวรถให้มากกว่านี้ ผู้โดยสารต่างชาติจะได้เข้าใจว่ารถนั้นจะวิ่งไปที่ใด ซึ่งบนรถแม้แต่ในจอแสดงตำแหน่งรถ และป้ายรถต่างๆ แสดงเป็นภาษาไทยอย่างเดียว ทำให้การสื่อสารอาจมีความคลาดเคลื่อนได้โดยง่าย บริเวณหน้ารถเขียนว่าสุวรรณภูมิภาษาไทย และมีรูปเครื่องบิน ผู้โดยสารชาวต่างชาติอาจจะไม่ทราบแน่ชัดว่าไปสนามบินใด ผมเห็นรถจอดแล้วผู้โดยสารต่างชาติไม่กล้าขึ้น ต้องตะโดนถาม จนท ว่าไปสนามบินไหน ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สามารถตอบได้ชัดเจน อันนี้ต้องขอชมเชย แต่หากมีการปรับเปลี่ยนต่างๆเล็กน้อย ผมว่าจะดีขึ้นทำให้การเดินทางสะดวกขึ้นทัดเทียมหลายๆประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลครับ ขอบคุณมากครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณา ปรับปรุงปการบริการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ