ชมเชยการบริการของกระเป๋ารถเมล์สาย 24

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้ใช้บริการสาย 24 เลขข้างรถ 8-50339 เวลา 12.20 จากตรงข้ามหอการค้าไทย ลงซอยชินเขต 1 พนักงานเก็บค่าโดยสาร(กะเช้า) เป็นผู้หญิงวัยประมาณ 25 ปี บริการอย่างสุภาพเรียบร้อยกล่าวขอบคุณทุกครั้งเมื่อเก็บค่าโดยสาร เวลารถจอดพนักงานคนนี้จะมองที่ประตูทุกครั้งว่ามีผู้โดยสารกำลังขึ้นลงหรือไม่ และแต่งกายเรียบร้อยสุภาพ ขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไปครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 24 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป