ชมเชยการบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย516หมายเลขข้างรถ7-3027กระเป๋ารถเมล์บริการดีมากบอกเส้นทางตลอดเวลาลงรถก็เตื่อนให้ระวังรถมอไซและเตื่อนคนขับว่ามีรถเบี่ยงมาหรือออกจากซ2อยมาตลอดรุ้สึกดีถ้าถ้ากระเป๋าจะเป้นแบบนี้ทุกคน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ