ชมเชยการทำงานของสตพ. ที่ป้ายรถเมล์สถานีบางหว้า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณในความทุ่มเทของสายตรวจพิเศษ หมายเลขหมวก 142 (ขออภัย ไม่ทราบชื่อค่ะ) ที่ทำหน้าที่ประจำที่ป้ายรถเมล์สถานีบีทีเอสบางหว้า ฝั่งมุ่งหน้าบางแคค่ะ ดิฉันเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าและรถเมล์ที่ป้ายนี้เกือบทุกวัน และรู้ดีถึงปัญหาการจราจรและความวุ่นวายในการใช้บริการรถเมล์แถวนั้นเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเย็นเป็นต้นไป ที่จะมีผู้โดยสารจำนวนมาก ในฐานะประชาชนผู้ใช้บริการที่อยากจะเห็นขนส่งมวลชนของเราพัฒนา อยากแสดงความขอบคุณสตพ.ท่านนี้มากๆ เพราะภาพที่เห็นประจำคือสตพ.ท่านนี้จะถือโทรโข่งเพื่อควบคุม+ขอความร่วมมือให้รถเมล์เข้าจอดตรงป้าย ให้ผู้โดยสารขึ้นรถเมล์ที่ป้าย รวมทั้งคอยเรียกให้รถแทกซี่ที่ชอบจอดแช่ป้ายขยับเพื่อไม่ให้กีดขวางคนขึ้นรถเมล์ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำด้วยน้ำเสียงที่สุภาพเป็นมิตร พยายามทำความเข้าใจกับทุกฝ่าย จนกระทั่งเมื่อสักครู่ วันนี้ 17 พ.ค. 2559 ก่อน 1 ทุ่ม สตพ.ท่านนี้ก็ยังทำหน้าที่อย่างแข็งขัน ดิฉันขอขอบคุณในความทุ่มเทของสตพ. ที่ได้อำนวยความสะดวกให้พวกเราค่ะ อยากให้ทราบว่าผู้ใช้บริการอย่างเรามองเห็นและรับรู้ได้ในความตั้งใจอของท่าน และสิ่งที่ท่านทำมีคุณค่ามากค่ะ หวังว่าเสียงเล็กๆ นี้จะเป็นกำลังใจให้ท่านรักษาความดีนี้ เพื่อเป็นตัวอยางที่ดีกับพนักงานอื่นๆ ในองค์กรด้วย ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลบันทึกประวัติความดีความชอบและติดประกาศชมเชยเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ