ชมเชยกระเป๋าหญิง514 แจ้งผดส.ใส่แมสก์ในรถแอร์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชมเชยกระเป๋าหญิง514 ใส่ใจอนามัยส่วนรวมแจ้งผดส.ใส่แมสก์ในรถแอร์อย่างสุภาพ ทะเบียนรถ131199 เวลาประมาณ21.30 แถวฝี่งตรงข้ามโบสถ์แม่พระฟาติมา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานทั้งสอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ