ชมเชยกระเป๋ารถเมล์ 146-4

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชมเชยกระเป๋ารถเมล์ 146 หมายเลขข้างรถ 146-4 วันที่ 3/12/17 เวลา 08.10 จากจุดรับเซ็นทรัลปิ่นเกล้า คุณลุงลักษณะผอมๆ พูดจาไพเราะมาก มีครับทุกประโยค และคอยช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีสัมภาระเยอะทุกๆคน บริการดีมาก ขอชมเชยค่ะ

เรียนท่านผู้ใช้บริการให้ทราบ ตามที่ท่านได้ชมเชยรถประจำทางสาย 146-4 พกส.มีกิริยามารยาทดีงามนั้นต้องขอขอบคุณแทนพนักงานประจำรถคันดังกล่าวจากใจจริง จึงเรียนมาเพื่อทราบ