ชมเชยกระเป๋ารถเมล์ สาย 111

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยกระเป๋ารถเมล์ คุณอัณณ์ญาดา ชัยพรเลิศ และคุณถาวร (จำนามสกุลไม่ได้)รถเมล์สาย 111 ให้บริการดี พูดจาเพราะ และช่วยคนแก่เวลาขึ้นลงรถ ใจเย็น เลยอยากให้กำลังใจคนทำดีค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป