ชมเชยกระเป๋ารถเมล์และคนขับ สาย 203

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
04-01-62 เวลาประมาณ 21.30 น. ได้ใช้บริการรถเมล์สาย 203 ทะเบียน 11-9637 สีครีมแดง ขาเข้าท่าอิฐ-นนทบุรี ขึ้นจากป้ายตรงข้าม ร.พ.ยันฮี พบกระเป๋ารถเมล์พูดจาสุภาพ เรียบร้อย มีความเอาใจใส่และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารมาก ส่วนพนักงานขับรถ ถึงแม้จะดึกและรถจะน้อยก็ยังขับรถไม่ประมาทและไม่เร็ว ขอชื่นชมทั้งสองท่านนี้จริงๆค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานทั้งสอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ