ชมเชยกระเป๋ารถเมล์และคนขับ สาย 134

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย134 ทะเบียน 12-2541 กทม. ผมขึ้นตรงข้ามเดอะมอลงสมวงวาล ประมาณ 6.30 กระเป๋ารถเมล์บริการดีมาก พูดจาดี

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานทั้งสอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.