ชมเชยกระเป๋ารถเมล์สาย204

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
1 มิถุนายน 2018 ช่วง 19.40 สาย 204 ทะเบียน รถ 129818 เดินทางจาก บิ๊กซีราชดำริ ถึง สะพานยศเส พนง.พูดจาสุภาพ , มี service mind , มีน้ำใจ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 204 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ