ชมเชยกระเป๋ารถเมล์สาย 84

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ตามหัวข้อครับ ชมเชยกระเป๋ารถเมล์สาย 84 ครีมแดง เลขข้างรถ 6-50369 ทะเบียน 11-9802 พูดจาไพเราะ "บอกขอบคุณจ๊ะ" ผู้โดยสารทุกคนที่จ่ายเงิน และบอกขอบคุณตอนผู้โดยสารลงรถ คอยมองสอดส่อง พูดคุยเอาใจใส่และพูดเตือนให้ระวังนู่นนี้นั้น กระเป๋าดูท่าทางน่าจะเป็นทอม น่าชื่นชมมากครับ อยากให้ ขสมก.ดูแลพนักงานแบบนี้ให้ดีๆครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ