ชมเชยกระเป๋ารถเมล์สาย 4-70E

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยกระเป๋ารถเมล์สาย 4-70E เลขข้างรถ 6-56072 ขึ้นจากจตุจักรประมาณ 17.30น. พนักงานพูดจาดีมาก บริการดีค่ะ เป็นกำลังใจให้ทำงานดีๆ แบบนี้ต่อไปนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป