ชมเชยกระเป๋ารถเมล์สาย 117

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระเป๋าสาย 117 ลักษณะผู้ชาย ผอม สูง ผิวสองสี ชื่อ-สกุลอ่านไม่ทันค่ะ รถคันที่ 8-8013 ชมเชยบริการดีสุภาพ ช่วยรักษาขวัญกำลังใจและแก้ไขปัญหา เมื่อมีคนคล้ายๆติดยาเสพติดขึ้นรถเมล์ค่ะ และตอบคำถามผู้โดยสารด้วยความสุภาพ ให้ตั๋วโดยสารแก่ผู้โดยสารด้วยความเรียบร้อย ประทับใจมากค่ะ ใช้บริการเวลา 20.00น ขึ้นที่ตลาดห้วยขวางค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 117 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ