ชมเชยกระเป๋ารถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย29รหัส1-50076(รถฟรี) พนง.บริการประทับใจ บอกสถานที่ป้ายถัดไปทุกป้าย และคอยบอกคนขับทุกครั้งที่จอด ว่าคนลงหมดหรือยัง จอดตรงป้ายทุกป้าย