ชมความใส่ใจ สาย 13 4-80369

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขึ้นรถจากหน้าโรงแรมอินทรา ลงป้ายดินแดงใกล้ ปปส. เจ้าหน้าที่ ขสมก. เก็บกระเป๋าเศษสตางค์สีขาวที่ทำหล่นบนรถเมล์คืนให้ จึงขอชมเชยความใส่ใจ และความซื่อสัตย์ ของพนักงานทั้ง 2 ท่าน คือทั้งผู้ขับรถ และ ผู้เก็บค่าโดยสาร เวลา ประมาณ 13.50 น. เลขที่จำได้คือ 4-80369 ขอให้พนักงานทั้ง 2 มีความเจริญก้าวหน้า และขอให้ขสมก. มีพนักงานดี มีความใส่ใจในรายละเอียด เช่นนี้ ขอขอบคุณ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ขอขอบคุณที่ท่านได้มองเห็นความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานจนส่งคำชมเชยมาเพื่อเป็นกำลังใจเราจะแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของพนักงานคนดังกล่าวแจ้งให้พนักวงานทราบพร้อมทั้งติดประกาศชมเชยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานท่านอื่นต่อไป ท่านสามารถสอบถามเส้นทาง แนะนำบริการได้ที่สายด่วน Call center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ของทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.