ชมกระเป๋าสาย 524

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์ 524-24 ออกจากวัดโพธิ์ราวบ่ายครึ่ง 17 ธ.ค. 60 และรถเมล์ 524 คันก่อนหน้าที่สิ้นสุดที่วัดโพธิ์ กระเป๋ารถเมล์บริการดี มี service mind