จํานวนเส้นทาง ณ 30 เมษายน 2562

กราฟแสดง จํานวนเส้นทาง ณ 30 เมษายน 2562

ตารางแสดง จํานวนเส้นทาง ณ 30 เมษายน 2562

ชื่อข้อมูล จำนวน
รถ ขสมก. 117.00
รถเอกชนรวมบริการ 94.00
รถตู้โดยสารปรับอากาศ 139.00
รถเล็กในซอย 98.00
รถตู้ CNG 8.00