จํานวนเส้นทาง ณ 30 กันยายน 2565 (แหล่งที่มาข้อมูล : รายงานประจำปี 2565)

กราฟแสดง จํานวนเส้นทาง ณ 30 กันยายน 2565 (แหล่งที่มาข้อมูล : รายงานประจำปี 2565)

ตารางแสดง จํานวนเส้นทาง ณ 30 กันยายน 2565 (แหล่งที่มาข้อมูล : รายงานประจำปี 2565)

ชื่อข้อมูล จำนวน
รถ ขสมก. 119.00
รถเอกชนรวมบริการ 3.00
รถตู้โดยสารปรับอากาศ 97.00
รถเล็กในซอย 90.00
รถตู้ CNG 7.00
รถมินิบัส 14.00

เอกสารที่เกี่ยวข้อง