จํานวนรถโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากจํานวนรถโดยสารมีไม่เพียงพอ และมีรถเก่าที่เสียระหว่างทางจํานวนมาก อยากสอบถามว่า เมื่อไรจะนํารถ Benz EURO II Daewoo Euro II และ Mitsubishi Fuso ไปรีโนเวทตามที่เคยออกข่าวไว้ เนื่องจากองค์การไม่สามารถจัดหารถใหม่เข้ามาได้ทันเวลา จึงควรรีโนเวทรถเก่าก่อน เพราะทุกวันนี้คอยรถนานมาก และตัวถังไม่ดี เวลานั่่งมีกลิ่นนํ้ามันรถในห้องโดยสาร อยากให้ทาง ขสมก ตระหนักในเรื่องนี้ด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่าขณะนี้ ขสมก. ได้ดำเนินการรีโนเวทรถต้นแบบแล้ว จำนวน 3 คัน ส่วนรถที่เหลืออยู่ระหว่างรอดำเนินการ ซึ่ง ขสมก. ได้เร่งรัดให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ