จ้างแม่บ้านทำความสะอาดอู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ 5 งบประมาณปี 2565

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
462785.04
วันที่รับเอกสาร: 
09/08/2564 - 14/08/2564
วันที่ยื่นซอง: 
16/08/2564
วันที่เปิดซองประมูล: 
16/08/2564
ราคากลาง: 
462,779.28
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ชุบศร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
462,779.28
บริษัท สมคิด เซอร์วิส จำกัด
499,990.24
บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด
540,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ชุบศร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
462,240.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, สิงหาคม 16, 2564