จ้างเหมารักษาความสะอาด อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พุธ, กรกฎาคม 29, 2563
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
734,580.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ
เอกสารร่าง TOR: