จ้างเหมารักษาความสะอาด อู่หมอชิต 2 เขตการเดินรถที่ 8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
759000
วันที่รับเอกสาร: 
26/09/2557 - 06/10/2557
วันที่ยื่นซอง: 
16/10/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
16/10/2557
ราคากลาง: 
690,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กันยายน 16, 2557