จ้างเหมารักษาความสะอาด อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พุธ, กรกฎาคม 29, 2563
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
440,748.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ