จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่พุทธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถที่ 6

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
2830150
วันที่รับเอกสาร: 
02/09/2557 - 05/09/2557
วันที่ยื่นซอง: 
11/09/2557 - 18/09/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
18/09/2557
ราคากลาง: 
2,695,758.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กันยายน 1, 2557