จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 เขตการเดินรถที่ 1(อู่รังสิต)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 30, 2563 - พฤหัสบดี, สิงหาคม 13, 2563
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
1,615,700.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ