จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ 3 เขตการเดินรถที่ 1(อู่รังสิต)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1615700
วันที่รับเอกสาร: 
30/07/2563 - 13/08/2563
วันที่ยื่นซอง: 
14/08/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
17/08/2563
ราคากลาง: 
1,540,800.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1,613,760.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1,300,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยเลิศทรัพย์ จำกัด
1,750,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
1,481,633.28
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด
1,489,440.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ. ยุคขะระ จำกัด
1,728,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย แทนคุณ จำกัด
1,584,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป การ์เดียน จำกัด
1,610,999.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย รอยัล ซิคิวริตี้ แอนด์ การ์ด จำกัด
1,555,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1,300,000.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, สิงหาคม 18, 2563