จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1(อู่บางเขน)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พุธ, กรกฎาคม 29, 2563 - จันทร์, สิงหาคม 10, 2563
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
1,230,500.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ