จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1(อู่บางเขน)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1230500
วันที่รับเอกสาร: 
29/07/2563 - 10/08/2563
วันที่ยื่นซอง: 
11/08/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
13/08/2563
ราคากลาง: 
1,175,245.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1,174,150.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีสการ์ดอินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด
1,155,600.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยเลิศทรัพย์ จำกัด
1,100,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
1,155,600.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด
1,213,380.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด
1,152,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย แทนคุณ จำกัด
1,165,680.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป การ์เดียน จำกัด
1,202,388.00
บริษัท รอยัล ซิืคิวริตี้ แอนด์ การ์ด จำกัด
1,198,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยเลิศทรัพย์ จำกัด
1,100,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, สิงหาคม 14, 2563