จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่มธ.ศูนย์รังสิต)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
599200
วันที่รับเอกสาร: 
08/07/2562 - 22/07/2562
วันที่ยื่นซอง: 
23/07/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
24/07/2562
ราคากลาง: 
500,760.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
438,195.00
บริษัท ที.เอส.จี อินเตอร์การ์ด จำกัด
440,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
442,368.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย จิณณพัด จำกัด
500,700.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย เซนทรี กรุ๊ป
427,200.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ. ยุคขะระ จำกัด
468,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป การ์เดียน จำกัด
576,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย เซนทรี กรุ๊ป
427,200.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กรกฎาคม 31, 2562