จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่เทศบาลบางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
815,511.60
วันที่รับเอกสาร: 
11/08/2563 - 24/08/2563
วันที่ยื่นซอง: 
25/08/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
26/08/2563
ราคากลาง: 
815,511.60
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที เอ็น เอ็น การ์ด 2009 จำกัด
554,400.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
556,547.40
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส ที ที ทวีทรัพย์ จำกัด
570,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
591,120.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย สันติราษฎร์ จำกัด
629,928.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย แทนคุณ จำกัด
647,280.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท็อป โพรเทค จำกัด
700,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.วาย.2013 อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
708,768.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิคิวริตี้ แอนด์ การ์ด จำกัด
729,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย รัศมีแจ่มผล จำกัด
735,732.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
740,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที เอ็น เอ็น การ์ด 2009 จำกัด
554,400.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, สิงหาคม 11, 2563