จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่บางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
533288
วันที่รับเอกสาร: 
23/07/2562 - 09/08/2562
วันที่ยื่นซอง: 
13/08/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
14/08/2562
ราคากลาง: 
511,200.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
428,342.40
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยเลิศทรัพย์ จำกัด
487,920.00
บริษัท รักาาความปลอดภัย ดี.ซี.เอ.ซี เคียวริตี้การ์ด จำกัด
387,600.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
385,200.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย จิณณพัด จำกัด
511,100.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
385,200.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กรกฎาคม 23, 2562