จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่นครอินทร์ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
761,840.00
วันที่รับเอกสาร: 
24/06/2562 - 19/07/2562
วันที่ยื่นซอง: 
22/07/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
23/07/2562
ราคากลาง: 
511,200.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
442,992.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดี.ซี.เอ.ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด
388,800.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
442,824.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย จิณณพัด จำกัด
511,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดี.ซีเอ.ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด
388,800.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มิถุนายน 24, 2562