จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอู่บางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดิรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
138,565.00
วันที่รับเอกสาร: 
19/11/2562
วันที่ยื่นซอง: 
19/11/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
19/11/2562
ราคากลาง: 
138,565.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เอ็น.ซี.ซี ออล เซอร์วิส จำกัด
138,565.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เอ็น.ซี.ซี ออล เซอร์วิส จำกัด
138,565.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, พฤศจิกายน 19, 2562