จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอู่บางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
176400
วันที่รับเอกสาร: 
12/07/2564
วันที่ยื่นซอง: 
12/07/2564
วันที่เปิดซองประมูล: 
12/07/2564
ราคากลาง: 
168,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จำกัด
168,000.00
บริษัท มอร์แดนคลีน จำกัด
172,056.00
บริษัท เอ็ม เอ็ม พี ฟาลิตี้ จำกัด
178,800.00
บริษัท รปภ. ที เอส จี อินเตอร์การ์ด จำกัด
216,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จำกัด
166,920.00
เป็นราคาที่เจรจาต่อรอง
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กรกฎาคม 14, 2564