จ้างเหมาทำความสะอาด อู่ท่าอิฐ เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
813960
วันที่รับเอกสาร: 
18/12/2557 - 26/12/2557
วันที่ยื่นซอง: 
12/01/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
12/01/2558
ราคากลาง: 
758,073.60
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 4, 2557