จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงาน เขตการเดินรถที่ 1

วันที่ประกาศ: 
10/07/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
282,000.00 บาท