จ้างเหมาทำความสะอาด ลานจอดรถและห้องสุขา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 อู่บางเขน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
492200
วันที่รับเอกสาร: 
19/07/2562
วันที่ยื่นซอง: 
19/07/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
19/07/2562
ราคากลาง: 
464,400.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด
493,056.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด
491,400.00
บริษัทยินดีลดค่าจ้าง:เดือน:คน เหลือคนละ 13,650.-บาท
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กรกฎาคม 19, 2562