จ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณอู่ท่าอิฐ เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
795010
วันที่รับเอกสาร: 
03/12/2558 - 15/12/2558
วันที่ยื่นซอง: 
28/12/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
28/12/2558
ราคากลาง: 
754,992.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ที.เอส.จี.อินเตอร์ อินเตอร์การ์ด
10,300.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จำกัด
10,300.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 20, 2558