จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏฺบัติการเดินรถ28 อู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม เขตการเดินรถที่8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
309230
วันที่รับเอกสาร: 
19/04/2559 - 03/05/2559
วันที่ยื่นซอง: 
19/04/2559 - 03/05/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
04/05/2559
ราคากลาง: 
271,566.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, เมษายน 19, 2559