จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 (อู่รังสิต) เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
774000
วันที่รับเอกสาร: 
24/07/2561 - 07/08/2561
วันที่ยื่นซอง: 
08/08/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
09/08/2561
ราคากลาง: 
774,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย กนกกร คุ้มภัย จำกัด
762,000.00
บริษัท กฤษณาคลีนนิ่ง จำกัด
771,050.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด
774,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย กุลธิชา จำกัด
851,400.00
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส จำกัด
937,320.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย กนกกร คุ้มภัย จำกัด
762,000.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, สิงหาคม 27, 2561