จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 เขตการเดินรถที่ 1 อู่รังสิต

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
จันทร์, มิถุนายน 29, 2563 - จันทร์, กรกฎาคม 13, 2563
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
821,760.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ