จ้างเหมาทำความสะอาดอู่เทศบาลบางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
622,495.87
วันที่รับเอกสาร: 
11/08/2563 - 24/08/2563
วันที่ยื่นซอง: 
25/08/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
26/08/2563
ราคากลาง: 
622,495.87
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด
435,276.00
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด
455,820.00
บริษัท ซีทูเอฟ จำกัด
484,500.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เจ.เซอร์วิส
514,591.92
บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด
519,827.40
บริษัท อีโค เคมิคอลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
530,000.00
บริษัท เอ.เอ็น.จี. แมเนจเมอนท์ แอนด์เซอร์วิสเซส จำกัด
549,972.00
บริษัท เอ เอส จี คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
585,828.36
บริษัท รอยัล บิสซิเนส เซอร์วิส จำกัด
590,000.00
บริษัท เค เจ ดับบลิว เซอร์วิส จำกัด
595,405.18
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.ดี.เซอร์วิส จำกัด
597,060.00
บริษัท เค บี ออน จำกัด
615,955.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด
435,276.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, สิงหาคม 11, 2563