จ้างเหมาทำความสะอาดอู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1155690
วันที่รับเอกสาร: 
30/07/2563 - 10/08/2563
วันที่ยื่นซอง: 
11/08/2563
วันที่เปิดซองประมูล: 
13/08/2563
ราคากลาง: 
1,155,690.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 30, 2563