จ้างเหมาทำความสะอาดอู่นครอินทร์ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
350600
วันที่รับเอกสาร: 
31/07/2562
วันที่ยื่นซอง: 
31/07/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
31/07/2562
ราคากลาง: 
189,288.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท พี.เอส.เอส. เพาเวอร์คลีน จำกัด
178,920.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท พี.เอส.เอส. เพาเวอร์คลีน จำกัด
178,920.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กรกฎาคม 22, 2562